Search form

Matie 5:30

30Ɛn -te 'i 'pɛ "yi 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'cɛn -e 'i tuʋ -kɔɔbli! Kɔɔ -te 'i 'man 'mɛn -tʋwli "cɛ srɛ bɛ, -a "yi "mlian 'i 'bɔ po -fɔdɩ 'tɛ nɛn -a va yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩɛ, -a va da.»