Search form

Matie 5:46

46-Te minnun nɛn o 'ka ye "yi "bɛ, o 'saza nɛn ka o ye "yi "bɛ, te -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan Bali -a man "yi "dra 'cɛɛ dɩ! 'Sukɔlɛ 'sinɔn nɛn 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'a bɛ, 'wɩ 'bɔ zɩɛ -nyrɛn "o "dra.