Search form

Matie 6:16

Fɛ 'sɔndɩ

16«-Te ka ya fɛ 'sɔnnan bɛ, te 'ka 'fli ta drɛ -trɔdrɔ "le minnun nɛn o 'wɩ dra min yiɛ lɛ bɛ, -wee 'wɩ 'zʋ dɩ. 'O 'fli ta dra -trɔdrɔ, -e 'o -kɔɔn "minnun lɛ 'nan, 'o ya fɛ 'sɔnnan. Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, o 'wee -kopa 'yɩ 'va.