Search form

Matie 6:25

Zozi -srunɔn yi -tɛala Bali da

(Lk 12.22-31)

25«-Yee "wɛan nɛn maan ve 'cɛɛ 'nan, te 'ka 'fʋ 'ka 'ci "nrɔnnan 'cee 'trɛda da dɩ! -Yɛɛ cɩ "le: ‹-Mɛ "nɛn kʋa -ble? -Mɛ "nɛn kʋa -mlian? Kʋa dra 'kɔ, -e 'kʋ 'man sɔnun yɩ?› 'Pian -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, 'belidɩ nɛn 'ka 'lɔ bɛ -a "yi "mlian -blɩfɛ da, ɛn 'ka 'kɔlɛ nɛn 'ka da bɛ, -a 'kpa "mlian sɔnun da.