Search form

Matie 8:12

12'Pian minnun nɛn Bali o 'si "va 'e tɛdɛ 'yee mingɔnnɛn trɛdavɛ -a bɛ, Izraɛl 'nɔn nɛn. Bali -taa -wee 'tu wʋlɛ klun va bei. Fɛnan nɛn -wuɔdɩ 'lee 'shɛ da -blɩdɩ cɩ bɛ -a -nan.»