Search form

Matie 8:13

13Tɔɔn Zozi "e 'sounjanun tazan zɩɛ -yrɛ 'nan: «'I 'kʋ 'yie "kɔnnɛn. 'Wɩ nɛn, i yi -tɛra "da "bɛ 'e 'lɛ sɔɔ 'yiɛ!» Tʋ 'bɔ 'lein zɩɛ -a wlu nɛn 'sounjanun tazan 'suzan bɛ, e beli.