Search form

Matie 8:33

33Minnun nɛn o 'srunun 'bɔ 'ta -pian "bɛ, "o "sɛn 'wʋ 'ji flan -a. O 'bɔla 'ji 'fla, ɛn 'wɩ nɛn e drɛ o yiɛ man bɛ, 'lee 'wɩ nɛn e drɛ minnun nɛn -yʋ -wlidɩnun "cɩ o -sru "bɛ -wlɛ "bɛ, waa -nan 'sinan 'pa.