Search form

Matie 9:16

16Ɛn "nyian bɛ, -a -cin 'e 'tɔ 'ka 'ji 'nan, wa'a sɔ -trɛ 'fʋɩ 'sia -e 'o 'pa sɔ ceje 'fʋɩ bʋnan dɩ. -Te 'bɛ "cɛɛ dɩɛ, sɔ -trɛ zɩɛ e sɔ ceje 'fʋɩ bʋnan "paa "va te e srɛ.