Search form

Matie 9:6

6'Pian an "ta -a -ci -kɔɔnman 'cɛɛ 'nan, Bali -kɔladɩ -nɔn Blamin -pɩ lɛ, -e 'e min -le 'wɩ -wlidɩnun fui 'trɛda.» -A -nan nɛn yaa 'vɩ min -srandɩ "tra zɩɛ -yrɛ 'nan: «'I 'wluan! 'I 'yie nyinnan "davɛ 'sia! 'I 'kʋ 'yie "kɔnnɛn!»