Search form

Rɔmɛn 1:14

14E ya 'an da fiɛn -a 'nan 'an Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ min -tʋdʋ pɛɛnɔn lɛ. -Te o ya Grɛk 'nɔn 'a oo, ɛn -te o "sia 'lɛglɔn 'pee -ji oo, ɛn -te o ya 'fluba 'tɔnɔn 'a oo, ɛn -te o 'ka 'fluba 'tɔnɔn 'a dɩ oo, e ya 'an da fiɛn -a 'nan 'an vɩ -wlɛ.