Search form

Rɔmɛn 1:16

Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn bɛ Bali -le 'plɛblɛ nɛn

16Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ bɛ, -a 'yra 'ka 'an 'tɛa dɩ. Kɔɔ -yɛɛ cɩ Bali -le 'plɛblɛ 'a, ɛn min oo min nɛn e yi -tɛra "da "bɛ, Bali -a "sia 'wɩ 'ji. Zuif 'nɔn 'va nɛn e 'bɔla 'e tɛdɛ, ɛn "bɛ -sru e drɛ minnun pɛɛnɔn 'le vɛ -a.