Search form

Rɔmɛn 1:19

19-A -nɔan da nɛn ɛn Bali -le nyran -blɩdɩ a 'e 'pladɩ o man. Kɔɔ 'wɩ nɛn blamin -kɔlaman -a -tɔdɩ -a Bali da bɛ, e ya 'wein -wee vɛ -a. Bali 'bɔ 'bɛ drɛ zɩ.