Search form

Rɔmɛn 1:20

20Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, min 'ka 'kɔlaman Bali 'bɔ yɩdɩ -a dɩ, 'pian 'e 'fli kɔɔn minnun lɛ 'e 'pɛ drɛ fɛnun -a. E 'trɛ drɛ, ɛn e la drɛ. 'Wɩ zɩɛ -a drɛdɩ -a -kɔɔnman blamin lɛ 'nan, Bali -le 'plɛblɛ 'leda "ka "dɩ, ɛn -yɛɛ cɩ Bali -a fɛ pɛɛnɔn da. -Yee "wɛan blamin 'ka 'kɔlaman 'yee tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ.