Search form

Rɔmɛn 1:24

24'Wɩnun zɩɛ -a drɛdɩ -le "wɛan, Bali 'e 'pɛ 'si o -sru 'nan -e 'o 'wɩ nɛn e min "tri -tɔa Bali 'lɛ bɛ -a drɛ. 'O 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -wlidɩ "nɛn. -Yɛɛ -maan 'wɩ nɛn e 'ka "le blamin 'e drɛ dɩɛ waa dra 'o cin va.