Search form

Rɔmɛn 1:25

25Ɛn "nyian bɛ o Bali -pɛ drɛ fɛnun bɔa ɛn o o "sua, 'pian Bali nɛn e fɛnun pɛɛnɔn drɛ bɛ, wɛɛ dra 'o 'pɛla koda. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -kɔɔnman 'nan, o Bali -le 'wɩ tɩglɩ 'ta fɔɔ 'o 'bɔ 'le 'wlu wɩnun drɛdɩ -a. 'Pian -a -cin 'e 'kɔn 'ka 'ji 'nan, Bali nɛn e fɛnun pɛɛnɔn drɛ bɛ, 'tɔ -dan a -yee vɛ -a 'li 'trilii. Amɛn!