Search form

Rɔmɛn 1:29

29O 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn dra. O ya min -wlidɩnun -a. O ya "vale fɛ pɛɛnɔn 'e 'kɔn 'wee vɛ -a. O ci a nyrannyrandɩ. O 'bli bo min lɔ fɛ man. O min -tɛa. O 'wɩ 'blɩdɩ ye "yi. O -dawli drɛdɩ ye "yi. Waa -wɛɛman 'nan 'wɩ 'e bɔ 'o bɔɛzan -tʋ man. O 'wɩ "paa min da.