Search form

Rɔmɛn 1:7

7Ka pɛɛnɔn 'bɔ nɛn ka cɩ Rɔm ɛn Bali 'ka ye "yi "bɛ, e 'ka laabʋ 'nan 'ka 'kɔn 'yee vɛ -a. 'Ka lɛ nɛn an cɩ 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛnan.

-Kaa "tɩ Bali 'lee Minsan Zozi Crizi 'o 'wee "yi 'lee 'wee -fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ.