Search form

Rɔmɛn 1:9

9An Bali "sua 'mɛn ci "nrɔndɩ pɛɛnɔn 'a -a -pɩ -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ -a minnun lɛ. Bali zɩɛ yaa -tɔa 'nan, 'wɩ nɛn an "ta -a ve 'gʋɛ 'wɩ 'kpa nɛn. -Nyrɛn 'nan, 'ka 'cin a 'an 'ji tʋ pɛɛnɔn man,