Search form

Rɔmɛn 10:12

12'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ zɩɛ e ya blamin -tʋdʋ pɛɛnɔn 'le vɛ -a. -Te min a Zuif min -a oo, ɛn -te min a 'lɛglɔn 'pee -ji min -a oo, o san a -tʋwli. Ɛn e "yi "dra min -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn waa trʋ "baa bɛ -wlɛ.