Search form

Rɔmɛn 10:15

15Ɛn min -tʋ "ka -e 'e Minsan -le 'wɩ vɩ minnun lɛ, te Minsan 'ka -a 'palɛ -sia dɩ. 'Pian 'wɩ zɩɛ Bali -a drɛ Izraɛl 'nɔn "le "lɛ. 'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn bɛ, -a da wɩ 'bɛ drɛ -wee vɛ -a. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

«E drɛ 'wɩ "yi "a,

ɛn minnun nɛn

o 'wɩ 'nɔnnɔn ve bɛ o -ta.»