Search form

Rɔmɛn 10:18

18-Yee "wɛan maan laabo "mɛn 'nan, 'wɩ zɩɛ -a 'bɔ nɛn Izraɛl 'nɔn 'ka "o "manlɛ dʋʋ? -Cɛjɛ, -njɛɛ dɩ. Waa 'man -goezee. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'nan:

«Minsan -le 'pasianɔn 'kʋ

'trɛda fɛ pɛɛnɔn 'nan,

ɛn o wei fuilaman 'trɛda "fo.»