Search form

Rɔmɛn 10:19

19-Te 'bɛ "cɛɛ dɩɛ, 'wɩ nɛn waa 'man bɛ -a 'bɔ nɛn wa'a -ci manlɛ dʋʋ? -Cɛjɛ, -njɛɛ dɩ. Waa -ci 'man -goezee. Moizi -wee 'wɩ 'vɩ 'e 'cɛn. Kɔɔ yaa crɛn -tɛ o man 'nan:

«Bali "e 'nan,

an -taa -a drɛlɛ

-e 'ka man bʋ minnun nɛn

wa'a 'kɔan paan 'mɛn minnun -a dɩɛ o va.

Ɛn an -taa 'bli 'fɔlɛ 'ka 'ji minnun nɛn

wa'a paan 'an 'tɔa dɩɛ o man.»