Search form

Rɔmɛn 10:20

20Ɛn Ezai "e 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ "nyian. Kɔɔ yaa crɛn -tɛ 'nan:

«Bali "e 'nan,

minnun nɛn o 'ka paan 'an -wɛɛnan dɩɛ waan 'yɩ.

Ɛn minnun nɛn

wa'a -wɛɛlɛ paan 'nan

'waan -tɔa "dɩɛ,

'an 'fli kɔɔn -wlɛ.»