Search form

Rɔmɛn 11:11

Zozinɔn nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ, Paul 'wɩ 'pla -wlɛ

11Maan laabo "mɛn 'nan, 'wɩnun nɛn an "sia -a vɩnan zɩɛ, -a -ci nɛn 'nan, Bali 'e 'pɛ 'si Izraɛl 'nɔn -sru 'li "fo "le vɛ -a? -Cɛjɛ, -njɛɛ "fo "dɩ. 'Pian -wee "trɔɛn "yuyu 'tandɩ -le "wɛan nɛn Bali 'lɛglɔn 'pee -ji minnun 'si 'wɩ 'ji. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e Izraɛl 'nɔn 'o man -wɛɛ man bʋdɩ -a 'nan Bali 'e 'o 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ.