Search form

Rɔmɛn 11:12

12-Kaa ye 'nan, Izraɛl 'nɔn 'le "trɔɛn "yuyu nɛn waa 'tan bɛ, -yɛɛ "yi -dan drɛ 'trɛda 'nɔn pɛɛnɔn lɛ. Ɛn -wee 'sidɩ Bali man 'bɔ zɩɛ, e "yi -dan drɛ minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ -wlɛ. -Yee "wɛan tʋ nɛn Izraɛl 'nɔn pɛɛnɔn -fɔa Zozi 'va bɛ, "yi zɩɛ e -ciala "da min -tʋdʋ pɛɛnɔn 'le vɛ -a.