Search form

Rɔmɛn 11:16

16E ya "le 'an 'wɩ -kɔɔn "man wɩ -tʋ vɩ 'cɛɛ. -Te fɛ -tʋ a ɛn waa tɛdɛ -nɔn Bali lɛ bɛ, fɛ zɩɛ -a pɛɛnɔn dra 'saun Bali 'lɛ. -A -tʋwli "nɛn "nyian 'gʋ. Yiba "nɛn -a pou a Bali -le vɛ -a bɛ, te -a pɛɛnɔn drɛ Bali -le vɛ -a.