Search form

Rɔmɛn 11:21

21Kɔɔ Zuif 'nɔn 'bɔ nɛn o cɩ Bali -le minnun wlɛ tɩglɩ 'a bɛ, Bali 'ka o 'tʋɩlɛ 'e "tun "dɩ. -Yee "wɛan -te kaa drɛ "le -wee 'wɩ 'zʋ bɛ, ya'a 'ka 'tʋe 'e "tun "fo "dɩ.