Search form

Rɔmɛn 11:22

22'Wɩ nɛn an "sia -a vɩnan 'gʋɛ -a da bɛ, 'ka Bali -le "yi "nanjɛn -tʋ! Ɛn 'ka -yee 'wɩ 'tɔndɔn -nanjɛn -tʋ! Bali -a kɔɔn minnun nɛn o 'si -a -sru "bɛ -wlɛ 'nan 'yee 'wɩ a 'tɔndɔn, ɛn e "yi drɛ 'cɛɛ. 'Ka 'fʋ -yee "yi zɩɛ -a -sru, -te bɛ "cɛɛ dɩɛ, 'ka 'bɔ "nyian Bali "cee 'si wo -nan "le zɩ yaa drɛ yiba "pɛ tɛdɛnun lɛ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.