Search form

Rɔmɛn 11:23

23Ɛn Izraɛl 'nɔn 'bɔ 'le vɛ bɛ, -te -wee "trɔɛn "yuyu zɩɛ o 'si -a 'tandɩ man ɛn o yi -tɛradɩ 'sia Zozi da bɛ, Bali o -tɔa 'o "pa 'ji "nyian. Kɔɔ Bali a 'plɛblɛ -e 'e 'wɩ zɩɛ -a drɛ.