Search form

Rɔmɛn 11:26

26"Bɛ -sru -e 'e Izraɛl 'nɔn pɛɛnɔn 'si 'wɩ 'ji "mɛn. 'Wɩ zɩɛ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'e 'cɛn. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

«Zeruzalɛm nɛn,

min 'sizan 'wɩ 'ji -taa 'silɛ.

Ɛn -yɛɛ -taa "trɔɛn "yuyu 'tandɩ 'silɛ Izraɛl 'nɔn 'lɔ

-e 'o yi -tɛra -a 'bɔ da.