Search form

Rɔmɛn 11:3

3'Wɩ nɛn Eli -a 'vɩ bɛ -nyrɛn 'nan:

«Minsan,

Izraɛl 'nɔn 'i 'lewei vɩnɔn tɛɛ,

ɛn fɛnan pɛɛnɔn nɛn minnun 'sraga 'bʋ 'yiɛ bɛ,

waa -nan wii.

'An 'tʋwli 'mɛn 'fʋ 'i 'lewei vɩzan -a

ɛn o ya -a -wɛɛnan 'nan 'waan -tɛa.»