Search form

Rɔmɛn 11:30

30'Ka 'bɔ 'labɛ, ka 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩ, ɛn 'e tɛdɛ bɛ, te ka Bali wei -fɔala 'ka "trɔɛn -sru. 'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, Bali "yi drɛ 'cɛɛ Zuif 'nɔn 'bɔ nɛn o cɩ Bali -le minnun -a bɛ -wee Bali wei -fɔladɩ 'o "trɔɛn -sru "le "wɛan.