Search form

Rɔmɛn 11:32

32Bali 'bɔ 'bɛ 'trɛda blamin -tʋdʋ pɛɛnɔn 'nɔn "trɔɛn "yuyu 'tandɩ lɛ. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e 'o pɛɛnɔn 'o -tɔ 'nan Bali -le "yi 'saza 'bɛ -kɔlaman 'o 'sidɩ -a 'wɩ 'ji.