Search form

Rɔmɛn 11:7

7'Wɩ nɛn an "sia -a vɩnan zɩɛ, -a 'le 'srannan "nɛn 'nan, fɛ nɛn Izraɛl 'nɔn cɩ -a -wɛɛnan bɛ, o pɛɛnɔn 'ka -a yɩlɛ dɩ. Minnun nɛn Bali o 'si "va o yei "bɛ -wɛɛ 'yɩ, 'pian min -mienun -le vɛ bɛ Bali o 'bli 'ta -tɔ 'plɛblɛ -e 'o vɩlɛ 'o 'wɩ 'wɩ man dɩ.