Search form

Rɔmɛn 11:9

9'Wɩ 'tʋwli zɩɛ mingɔnnɛn David nɛn 'li bɛ, "e 'vɩ 'nan, e bɔa "o man "nyian. Kɔɔ yaa crɛn -tɛ 'nan:

«-Wee "fɛdi drɛdɩ bɛ,

'e drɛ "le 'nan san nɛn

waa nyrɛn 'o 'bɔ 'fli lɛ -e 'e o 'kun.

Ɛn 'e drɛ "le 'nan "se "nɛn

waa -tin 'o 'bɔ 'fli lɛ -e 'e o 'kun.

Ɛn "nyian bɛ 'e o 'si Bali man -kɔɔbli,

-e Bali 'e 'wɩ "nɛn -kɔɔn -wlɛ.