Search form

Rɔmɛn 12:2

2'Wɩnun nɛn minnun -a dra 'trɛ 'gʋɛ -a da bɛ, te 'ka o si drɛ dɩ! 'Pian 'ka Bali 'tʋɩ -e 'e 'cee 'wɩ 'tɔdɩ pɛɛnɔn lila 'e -trɛ! -Te kaa drɛ zɩɛ, -a -nan nɛn 'wɩ nɛn Bali cɩ "va "bɛ, kaa -ci maan, -e 'ka 'wɩ nɛn e cɩ "yi "bɛ -a -tɔ, -e 'ka 'wɩ nɛn e 'sɔ Bali lɛ bɛ -a -tɔ, -e 'ka 'wɩ nɛn e cɩ tɩglɩ bɛ -a -tɔ.