Search form

Rɔmɛn 12:8

8Ɛn -te min -tʋ -le vɛ a "nyian Zozinɔn "koe "tɔdɩ -a o da bɛ, 'e drɛ. Ɛn -te min -tʋ -le vɛ a "nyian fɛ -tʋ -nɔndɩ -a minnun lɛ bɛ, 'e drɛ 'e 'ci 'fɩdaa 'a. Ɛn -te min -tʋ -le vɛ a yiɛ -tɔdɩ -a -leglizi 'nɔn 'va bɛ, 'e drɛ 'e 'ta 'le "koe "a. Ɛn -te min -tʋ -le vɛ a "nyian min nyrinda 'sidɩ -a bɛ, 'e drɛ 'ci "nrandɩ -a.