Search form

Rɔmɛn 2:1

Bali minnun pɛɛnɔn 'le 'wɩ tin "baa

1'Wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn 'ka 'kɔlaman 'wee tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ. Ɛn 'i 'bɔ "nyian, min nɛn i cɩ -a, ɛn i tin -tɛa "o da bɛ, yi'a 'kɔlaman 'yie tin 'nɔnnɔn -wɛɛdɩ -a Bali 'lɛ dɩ. -A -cin 'e 'kɔn 'i 'ji 'nan, -te i ya tin -tɛnan minnun da bɛ, te i ya tin -tɛnan 'i 'bɔ 'fli da. Kɔɔ i ya 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan -a "le -wee 'wɩ 'zʋ.