Search form

Rɔmɛn 2:12

12Maan ve 'cɛɛ 'nan, minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, Bali tin -tɛa "o da. Min -mienun 'ka -a tɔa 'nan Bali -le -pei -tɔ wɩ a dɩ, te o 'wɩ 'wlidɩ "dra. Bali tin -tɛa "o da, ɛn o -nan -nyaan. 'Pian Zuif 'nɔn Bali -le -pei -tɔ wɩnun -tɔa. -Yee "wɛan -te o 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, Bali -le -pei 'bɔ 'bɛ tin -tɛa "o da.