Search form

Rɔmɛn 2:15

15Ɛn 'wɩ zɩɛ -a drɛdɩ bɛ, yaa -kɔɔnman 'nan, Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'o 'crɛn -tɛdɩ o ji. -Wee -wulo -ji "nrɔndɩ 'bɛ -kɔɔnman zɩɛ, kɔɔ -yɛɛ tin -tɛa "o da, ɛn -yɛɛ -tɔa "o -sru.