Search form

Rɔmɛn 2:16

16Yi -tʋ bɔa "bɛ, Bali -ciala Zozi Crizi -va -e 'e 'wɩ pɛɛnɔn nɛn 'e yɔɔdɩ min -ji bɛ, -yee tin 'ba. Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn maan ve minnun lɛ bɛ, -yɛɛ 'vɩ zɩ.