Search form

Rɔmɛn 2:17

Zuif min man "cɛɛ min -le tin dra 'nɔnnɔn Bali 'lɛ dɩ

17Ka -dandan "taan 'nan Zuif 'nɔn nɛn kaa, ɛn Bali -le -pei -tɔ wɩnun a 'ka 'lɔ. Ka 'nan 'cɛɛ Bali -tɔa,