Search form

Rɔmɛn 2:20

20'Ka 'fli "siala 'nan, 'cɛɛ 'wɩ "paala -blʋnɔn lɛ, ɛn 'cɛɛ 'wɩ "paaman nannannun ji. Kɔɔ ka 'nan 'wɩ 'tɔdɩ 'lee 'wɩ tɩglɩ pɛɛnɔn bɛ, e ya 'ka 'lɔ Bali -le -pei 'fluba 'ji.