Search form

Rɔmɛn 2:4

4Bali ci a "yi, ɛn e 'wɩ man -pɛan "sidɔ, ɛn e -sɛanla min man -trɔɔ. -Kaa -tɔa zɩ. 'Pian -te 'wɩnun zɩɛ -a -cin nɛn 'i 'ji, -yee "wɛan nɛn i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, te i ya 'i 'fli see "paanan, ɛn i ya Bali -le "yi -fɔlanan 'i "trɔɛn -sru. E ya "le 'i -tɔ 'nan, Bali a "va 'nan 'i 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man -e 'i -sɔɔnla 'e -sru, -yee "wɛan nɛn 'e 'man -sɛanla 'i 'va!