Search form

Rɔmɛn 2:8

8'Pian Bali -le nyran -blɩdɩ -dan bɛ, e ya minnun nɛn 'o 'bɔ 'ci 'sɔ wɩnun -wlidɩ 'yɩ "yi "bɛ -wee vɛ -a. Kɔɔ tʋ pɛɛnɔn man bɛ, o 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ 'yɩ "yi, te o Bali -le 'wɩ tɩglɩ -fɔala 'o "trɔɛn -sru.