Search form

Rɔmɛn 3:30

30Fɛ -le "wɛan nɛn maan 'vɩ zɩɛ, -yɛɛ cɩ 'nan, Bali a -tʋwli "cɛ. Ɛn Zuif min nɛn 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va 'lee 'lɛglɔn 'pee -ji min nɛn e 'ka 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va dɩɛ, Bali o "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a yi -tɛradɩ Zozi da man.