Search form

Rɔmɛn 4:11

11Bali Abraam 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ 'vaa ɛn e -fɔ -klɔnmɔn -va "bɛ -sru. Plɔ zɩɛ waa pla Abraam man -a -kɔɔn "vɛ -a 'nan Bali -a 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ 'yee yi -tɛradɩ 'e da man. Zɩ e -tra zɩɛ ɛn min -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o yi -tɛala Bali da bɛ Abraam drɛ "le o tra -le 'wɩ 'zʋ. -Te o 'ka 'o 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va dɩ oo, Bali o "siala min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ 'wee yi -tɛradɩ 'e da man "le zɩ yaa drɛ Abraam lɛ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.