Search form

Rɔmɛn 4:6

6'Wɩ zɩɛ -a 'bɔ nɛn mingɔnnɛn David nɛn 'li bɛ yaa 'vɩ 'sɛzɛ. Kɔɔ yaa 'vɩ 'nan min nɛn Bali -a "siala 'e 'lɛ min tɩglɩ 'a, te 'nyranman -tʋ "cɛɛ yaa 'pa ɛn Bali 'wɩ zɩɛ -a drɛ -yrɛ "dɩɛ, ci "nrandɩ -dan 'e 'kɔn -a san lɔ. 'Wɩ zɩɛ yaa crɛn -tɛ Bali -le 'fluba 'ji. Yaa crɛn -tɛ 'nan: