Search form

Rɔmɛn 4:9

Bali Abraam 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ te e 'ka 'e 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va dɩ

9Ci "nrandɩ zɩɛ Zuif 'nɔn nɛn 'o 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va bɛ, o 'saza 'le vɛ "cɛɛ dɩ. E ya 'lɛglɔn 'pee -ji minnun nɛn o 'ka 'o 'fɔdɩ -klɔnmɔn -va dɩɛ -wee vɛ -a "nyian. -Kaa ci "nrɔn Abraam -le 'wɩ da "nyian! -Kaa -tɔa 'nan, Abraam yi -tɛra Bali da, ɛn -yee yi -tɛradɩ Bali da man nɛn Bali -a 'sia min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ.