Search form

Rɔmɛn 5:15

15'Pian Adan -le 'wɩ 'wlidɩ "nɛn yaa drɛ bɛ, -a "nɛn "wɩ 'ka "le Bali -le "yi "nɛn e -ta -a 'trɛda bɛ -a "nɛn "wɩ -le 'wɩ 'zʋ dɩ. Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, -kaa -tɔa 'nan, minnun pɛɛnɔn -kaaman Adan -le 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ -le "wɛan. 'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, Bali -le "yi drɛ minnun pɛɛnɔn 'le vɛ -a min -tʋwli "le "wɛan. Min zɩɛ Zozi Crizi nɛn. -A va nɛn Bali ciɩla ɛn e 'yee "yi "nɔn -cɛɛ 'e 'ciɩladɩ "da.